λατινικά β΄ λυκείου 2021-2022

€9.99
hyperschul
0 ratings

Τα λατινικά της β΄ λυκείου είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα με βάση την εξεταστέα ύλη του Υπουργείου για το μάθημα. Εμπεριέχει:

  1. Φράση προς φράση μετάφραση

  2. Γραμματικά και Συντακτικά σχόλια για όλα τα εξεταζόμενα κείμενα

  3. Λεξιλογικά σχόλια

  4. Πίνακες και Ανάλυση Γραμματικής σε κάθε ενότητα

  5. Επίμετρο Επανάληψης εφ' όλης της ύλης

Pay

Ένα ολοκληρωμένο βοήθημα 132 σελίδων για τα λατινικά β΄ λυκείου.

Size
1.87 MB
Length
132 pages
€9.99

λατινικά β΄ λυκείου 2021-2022

0 ratings
Pay